Djelatnici

U vrtiću organizira rad, brine o materijalnim uvjetima rada i o svemu drugome:

 • ravnateljica IRMA ANHALCER

Važno je i pravovremeno intervenirati, načela su kojih se drže…

 • pedagoginja ANDREJA CERINSKI
 • psiholog DARIO ANTIĆ - zamjena za KRISTINU MAMIĆ
 • logopedinja MAJA ADŽIĆ - KAPITANOVIĆ / zamjena NADA PAUN
 • zdravstvena voditeljica SAŠKA SELMAN 

O zakonima, propisima, kadrovima, dokumentaciji vrtića brine...

 • tajnica
O financijskim sredstvima, uplatama roditelja i računima brinu:
 • voditeljica računovodstva 
 • administrativno-računovodstvena djelatnica 

Za Vašu i našu djecu najviše i najdirektnije brinu odgojitelji.

 

O nabavi svega što nam treba brine…

 • Ekonom

Da sve funkcionira k’o švicarski sat pazi…

 • Domar

A Videku su košuljicu sašile i oprale…

 • Pralja
 • Švelja

Da sve blista i da je djeci okolina čista brinu spremačice

O zdravoj i ukusnoj prehrani brinu...

 • Glavna kuharica
 • Kuharica
 • Pomoćne radnice u kuhinji i servirke

© 2023 Vrtić Trnoružica. Sva prava pridržana.