Primarni desetsatni program

Primarnim desetsatnim programom obuhvaćena su djeca od navršene jedne godine života do polaska u školu u ukupno 18 odgojnih skupina.

Polazeći od indvidualnih potreba djeteta u redovitom programu radimo na poticanju cjelovitog razvoja djeteta: tjelesnog i psihomotornog razvoja, socijalno-emocionalnog razvoja ličnosti, spoznajnog i govornog razvoja, komunikacije, izražavanja i stvaralaštva.

Polazište primarnog programa rada su:

  • Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi 
  • Prijedlog koncepcije razvoja predškolskog odgoja
  • Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja

Ciljevi su:

  • zadovoljavanje djetetovih osnovnih potreba te poštivanje individualnih razlika u brzini razvoja i stilu učenja djeteta 
  • cjelovit razvoj svih djetetovih sposobnosti i potencijala 
  • stvaranje optimalnih uvjeta za razvoj djeteta stvaranjem razvojno-poticajne sredine koja uključuje materijalne i socijalne uvjete 
  • oblikovanje djetetove osobnosti u smislu jačanja pozitivne i realne slike o sebi, uočavanja i prihvaćanja međusobnih različitosti te usvajanja osnovnih moralnih vrednota kulture i tradicije kojoj dijete pripada 
  • stjecanje socijalnih vještina, te znanja i vještina potrebnih za djetetov daljnji razvoj 
  • izgrađivanje stavova i sustava vrijednosti koji promiču i štite ljudsko dostojanstvo 
  • uključivanje roditelja kao aktivnih sudionika i ravnopravnih partnera

© 2024 Vrtić Trnoružica. Sva prava pridržana.